ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@mashhad_motahari
دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری مشهد
489 عضو

کانال رسمی اطلاع رسانی دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری مشهد - دوره دوم، واحد برادران

آدرس کانال فرهنگی دبیرستان:

https://eitaa.com/mashhad_motahari_farhangi