ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@masirtalabe
مسیر طلبه
813 عضو

#مسیرطلبه
📌تلفن مشاوره: 09154358187
📌اطلاعیه‌های پذیرش مراکز تخصصی حوزوی
📌آشنایی با رشته‌های تخصصی
📌آشنایی با افق‌های شغلی پیش رو
masirtalabe.ir
Instagram.com/masirtalabe
ارتباط با ادمین:
@mahdinig
@Fattahimaasoom