ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@masirtalabe
مسیر طلبه
419 عضو

#مسیرطلبه
📌تلفن مشاوره:
۰۹۱۵۲۳۱۸۸۳۱ فتاحی زاده
۳۲۲۱۲۰۳۲_۰۵۱ دفترمشاوره
📌اطلاعیه‌های پذیرش مراکز تخصصی حوزوی
📌آشنایی با رشته‌های تخصصی
📌آشنایی با افق‌های شغلی پیش رو
masirtalabe.ir
Instagram.com/masirtalabe
ارتباط با ادمین:
@mahdinig
@Fattahimaasoom