ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@masjedidea
باشگاه ایده پردازان مسجدی
1317 عضو

🌐باشگاه ایده پردازان مسجدی
📡اولین پایگاه تخصصی ایده پردازی مسجدی
🌐www.masjedidea.ir

🌹مسجد سنگر است؛ سنگرها را حفظ کنید🌹
📥محتوای ویژه مسجد را از بام بخواهید.

♻️آدرس ما در کلیه شبکه‌های اجتماعی 👇
@masjedidea

🔸ارتباط با مدیر کانال:
@masjedidea1