ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@masjedkala
مسجدکالا
663 عضو

مسجدکالا زیرساختی برای آشنایی مصرف‌کنندگان مسجدی با تولیدکنندگان مسجدی

👈 مسجدکالا فهرست نیازمندی‌های مسجد
www.masjedkala.ir
ادمین👇
@Masjedkalaadmin

gap.im/masjedkala
sapp.ir/masjedkala
iGap.net/masjedkala
https://eitaa.com/masjedkala