eitaa logo
مرکز آموزش های تخصصی آزاد علوم انسانی
1.4هزار دنبال‌کننده
102 عکس
0 ویدیو
0 فایل
در این کانال دوره های آموزشی تخصصی کاربردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معرفی می‌شود. ارتباط با ادمين @mataihss 09104107131
مشاهده در ایتا
دانلود
درس گفتار آموزشی مجازی(بر خط) زیبایی شناسی عشق در آثار مولوی و تحلیل بنیادهای فرهنگی اندیشه مولوی درباره عشق دکتر علی رضا شعبانلو تاریخ شروع: ۵ مهر ماه۱۴۰۲ برای ثبت نام در این دوره: http://Mata.ihcs.ac.ir/event/fa/event/637 پیوند ثبت نام در سایر دوره ها: http://Mata.ihcs.ac.ir 🍀🍀 http://eitaa.com/mataihcs
کارگاه آموزشی مجازی(برخط) مسئله نفت در ایران دکتر الهام ملک زاده تاریخ برگزاری:۱۲ مهر ماه۱۴۰۲ پیوند ثبت نام در این دوره: http://Mata.ihcs.ac.ir/event/fa/event/651 پیوند ثبت نام در سایر دوره ها: http://Mata.ihcs.ac.ir 🍀🍀 http://eitaa.com/mataihcs
مدرسه پاییزه ارتباطات و محیط زیست تاریخ شروع: یکم آبان ماه ۱۴۰۲ پیوند ثبت نام در این دوره: http://Mata.ihcs.ac.ir/event/fa/event/661 پیوند ثبت نام در سایر دور ها http://Mata.ihcs.ac.ir 🍀🍀 http://eitaa.com/mataihcs
مدرسه پاییزه ارتباطات و محیط زیست تاریخ شروع: یکم آبان ماه ۱۴۰۲ پیوند ثبت نام در این دوره: http://Mata.ihcs.ac.ir/event/fa/event/661 پیوند ثبت نام در سایر دور ها http://Mata.ihcs.ac.ir 🍀🍀 http://eitaa.com/mataihcs
مدرسه پاییزه ارتباطات و محیط زیست درس گفتار اول: محیط زیست،رسانه و کنشگری تاریخ شروع: یکم آبان ماه ۱۴۰۲ پیوند ثبت نام در این دوره: http://Mata.ihcs.ac.ir/event/fa/event/662 پیوند ثبت نام در سایر دور ها http://Mata.ihcs.ac.ir 🍀🍀 http://eitaa.com/mataihcs
مدرسه پاییزه ارتباطات و محیط زیست درس گفتار دوم: دیپلماسی محیط زیست تاریخ شروع: ۲ آبان ماه ۱۴۰۲ پیوند ثبت نام در این دوره: http://Mata.ihcs.ac.ir/event/fa/event/663 پیوند ثبت نام در سایر دور ها http://Mata.ihcs.ac.ir 🍀🍀 http://eitaa.com/mataihcs
مدرسه پاییزه ارتباطات و محیط زیست درس گفتار سوم: هنر، رسانه، محیط زیست تاریخ شروع: ۷ آبان ماه ۱۴۰۲ پیوند ثبت نام در این دوره: http://Mata.ihcs.ac.ir/event/fa/event/664 پیوند ثبت نام در سایر دور ها http://Mata.ihcs.ac.ir 🍀🍀 http://eitaa.com/mataihcs
مدرسه پاییزه ارتباطات و محیط زیست کارگاه اول: محیط زیست و تبلیغات: طراحی کمپین محیط زیستی تاریخ شروع: ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ پیوند ثبت نام در این دوره: http://Mata.ihcs.ac.ir/event/fa/event/665 پیوند ثبت نام در سایر دور ها http://Mata.ihcs.ac.ir 🍀🍀 http://eitaa.com/mataihcs
مدرسه پاییزه ارتباطات و محیط زیست کارگاه دوم: روزنامه نگاری محیط زیست: تولید محتوای روزنامه، سایت و شبکه های اجتماعی تاریخ شروع: ۹ آبان ماه ۱۴۰۲ پیوند ثبت نام در این دوره: http://Mata.ihcs.ac.ir/event/fa/event/666 پیوند ثبت نام در سایر دور ها http://Mata.ihcs.ac.ir 🍀🍀 http://eitaa.com/mataihcs
درس گفتار آموزشی مجازی (برخط) قرآن و کهن الگوها دکتر زهرا محققیان تاریخ شروع: ۲۳ مهر  ماه ۱۴۰۲ پیوند ثبت نام در این دوره: http://Mata.ihcs.ac.ir/event/fa/event/655 پیوند ثبت نام در سایر دور ها http://Mata.ihcs.ac.ir 🍀🍀 http://eitaa.com/mataihcs
کارگاه آموزشی مجازی (برخط) چند صدایی اخلاق در دنیای مجازی دکتر مریم صانع پور تاریخ شروع: ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ برای ثبت نام در این دوره: http://Mata.ihcs.ac.ir/event/fa/event/654 پیوند ثبت نام در سایر دور ها http://Mata.ihcs.ac.ir 🍀🍀 http://eitaa.com/mataihcs