ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@meersad_ir
[ مرصاد حزب الله ]
5200 عضو

● تنها کانال رسمی موسسه مرصاد حزب الله :
آخرین آثار و اخبار داخلی مرصادحزب الله
◉ فقط در ایتا و سروش فعال خواهیم بود!

◉ مرصاد حزب الله در سروش :
Sapp.ir/meersad_ir

[ مرصاد حزب الله یک رسانه غیرمتمرکز است ]
www.meersad.ir
info@meersad.ir