ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@mefars
معارف انقلاب اسلامی
118 عضو

کانال اطلاع رسانی گروه های مطالعاتی دوره آموزشی معارف انقلاب اسلامی در استان فارس