eitaa logo
میقات مهر الهی + یادداشتهای بنده ای حقیر
90 دنبال‌کننده
31 عکس
14 ویدیو
3 فایل
تاملات بنده حقیر، حجت حاجی کاظم و جمعی از همراهان و همکاران پایگاه اینترنتی میقات مهر در اینجا منعکس می شود. میقات مهر، بیش از 13 سال است یک پایگاه اینترنتی است که تلاش هایی درباره سبک زندگی الهی را اطلاع رسانی کند. ارتباط: 09100567176
مشاهده در ایتا
دانلود
ملاحظات محتوایی و ارتباطاتی در طراحی گفتمان حجاب و عفاف 1402.pdf
3.16M
اسلایدهای جلسه ملاحظات محتوایی و ارتباطاتی در طراحی گفتمان حجاب و عفاف
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
پویش همگانی همدلی با مادران و کودکان غزه از همه مادران و کودکان دعوت می‌شود در این پویش شرکت نمایند. برای شرکت در پویش، حرف دلتون با مادران یا کودکان غزه رو در یکی از قالبهای زیر برای ما ارسال نمائید 🔹ارسال آثار: (ایتا) @admin_population 🔹قالب آثار: فیلم صوت متن 🔹برای ضبط ویدیو: 1- گوشی را افقی بگیرید 2- محیط پر سر و صدا نباشد 3-نور مناسب باشد 4- زمان ویدیو کوتاه باشد (زیر یک دقیقه) حداقل حمایت شما انتشار حداکثری و دعوت به مشارکت در پویش است. ◼️مادر و کودک (غزه) لینک اختصاصی https://eitaa.com/joinchat/2752840255C7434f5d7e6 لینک عمومی eitaa.com/motherly_gazeh
جنبش های حامی جنین در جهان امشب (22 آذر 1402) حوالی ساعت 23 از شبکه 2 با همکاری اندیشکده مردمی حریم حیات جنین مهمانان سرکار خانم ساره ابراهیم کوچک (پژوهشگر اندیشکده حریم حیات جنین) جناب آقای علی پورمومن (نویسنده مستند خونریزی)
بیانیه ی (اعتراضی منتسب به) انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در موردچالش‌های مربوط به ملال جنسیتی به دنبال طرح برخی پرسش‌هاوشبهات پیرامون مسائل مرتبط بابیماران مبتلابه ملال جنسیتی ونحوه درمان و رویکردبه آنها،به ویژه هورمون درمانی و نیز عمل جراحیِ بازتعیین جنسیت، نکات زیر به عنوان موضع رسمی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران به استحضار جامعه‌ی علمی کشور و مراجع تصمیم‌گیر می‌رسد. ملال جنسیتی نام وضعیتی در طبقه‌بندی‌های معتبر علمی است که پیش‌تر اختلال هویت جنسیتی خوانده می‌شد و افراد دچار آن در متون غیرروان‌پزشکی به تراجنسیتی مشهورند. برای توضیح این وضعیت، لازم است به تمایز مهم دومفهوم جنس و هویت جنسی یا جنسیت اشاره شود. جنس بر صفات زیستی متمایز کننده زن و مرد ازیکدیگر مانند نوع دستگاه تناسلی آنها دلالت دارد، درحالی‌که جنسیت یا هویت جنسی مفهومی زیستی-روان‌شناختی است که به معنای احساس فرد از هویت درونی خود است. به عبارت دیگر، جنس بر وضعیت زیستیِ مرد یا زن بودنِ فرد اطلاق می‌شود، درحالی که جنسیت برجنبه‌های مغزی-روانی مردانه و زنانه دلالت دارد. کانال میقات مهر: @mighatemehr برای مشاهده ادامه متن بیانیه و مشاهده یادداشتی انتقادی بر آن، اینجا را لمس کنید. ادامه بیانیه در پست بعد 👇 نقد بیانیه در پست بعدی آن 👇👇
ادامه متن بیانیه: درغالب افراد هویت جنسی بر جنس منطبق است که آنهارا همسوجنسیتی می‌خوانند، اما حدود ۲ تا۱۵هزارم درصد افراددچار عدم انطباق جنس باهویت جنسی‌اند. این افراد ازنظر زیست‌شناختی کاملا به یک جنس تعلق داشته ولی ازنظر هویت جنسیتی، خودرا به جنس دیگرمتعلق می‌دانند. به طور مثال فردی که عمیقا خود را زن می‌داند وخواهان هویت و نقش‌های زنانه است ولی بدنی کاملا مردانه دارد. این افرادوقتی که به دوگانگی جنس وهویت جنسی دروجودخودپی می‌برند، بدن وجنس خودرانمی‌پذیرند، ونقشی راکه جامعه مطابق جنس ازآنهاانتظاردارد، برنمی‌تابندوعمیقاخواهان هویت ونقش مطابق باهویت جنسی خودهستند وبه این ترتیب،دچاررنج وعذاب، ناراحتی، نارضایتی، وملالی می‌شوندکه اصطلاحاً ملال جنسیتی یااختلال هویت جنسیتی نام دارد. ملال جنسیتی یک وضعیت روانپزشکی است که تشخیص آن نیازبه مصاحبه وبررسی دقیقی داردکه اغلب تاچندسال طول می‌کشد.دراکثرکشورهای دنیا افرادمبتلابه این وضعیت بامراجعه به روان‌پزشکان تحت بررسی جامع قرارگرفته ودرطول زمان وبه صورت مرحله به مرحله درمان‌هایی ازجمله روان‌درمانی، هورمون‌درمانی،تجربه واقعی زندگی درشرایط جنسیت مطلوب ونیزجراحی بازتعیین جنسیت دریافت می‌کنند. هدف این درمانهاجملگی کاهش رنج وملال مراجعان وافزایش کیفیت زندگی آنهاست که براساس مطالعات، به مقدارچشمگیری نیزمحقق می‌شود. درایران،با فتوای تاریخی امام خمینی(ره)مجوزجراحی بازتعیین جنسیت ازاوایل دهه شصت توسط پزشکی قانونی وپس ازطی مراحل مشخصی به واجدین شرایط داده می‌شده است وتعدادکثیری ازمراجعان موفق به دریافت درمانهای ضروری استاندارددرداخل کشورشده‌اندوتبعات منفی بهداشتی واجتماعی خروج این افرادازکشوربه منظور دریافت درمان ازبین رفته است. براساس جدیدترین مطالعات مرورنظام مندوفراتحلیل، اکثریت قاطع افرادی که این درمان‌های استانداردرا دریافت کرده‌اند،ازدرمان‌ احساس رضایت دارند. اکنون عده‌ای انگشت‌شمار، بدون پشتوانه‌ی علمی وبدون ارائه‌ی مطالعات معتبر وکارآزمایی‌های بالینی ومرورهای نظام‌مند، پیگیر محدودسازی درمانهای استاندارد ودارای شواهدعلمی هستند. لازم به ذکراست که ادعای امکان تغییرهویت جنسی ازطریق دارودرمانی،مشاوره یاروان‌درمانی که توسط این عده مطرح می‌شود،به کرات توسط مطالعات متفاوت رد شده‌اند. حتی چنین رویکردی می‌تواند به‌طور جدی برای مبتلایان به ملال جنسیتی آسیب‌رسان باشد. لذااین گونه مداخلات مورد ادعا غیرعلمی وغیراخلاقی است. بدیهی است هرگونه تغییردرپروتکل‌های درمانی باید بر اساس شواهد علمی معتبر، یعنی مطالعاتی باروش‌شناسی صحیح بوده و اثربخشی آنهاازنظرعلمی اثبات شده و مورد وفاق باشد. کسانی که مدعی روشهای غیرمرسوم هستند لازم است ابتدا پروتکل های درمانی خودرامنتشرکنند تاپژوهشگران مستقل بتوانند پس ازکسب تأیید کمیته‌های اخلاق،بر اساس آنها مطالعاتی رابدون تعارض منافع انجام دهند. بدون طی این روال، ادعاهای ایشان نمی‌تواند ملاک عمل سیاست‌گذاری سلامت باشد. بدین وسیله انجمن علمی روان‌پزشکان ایران تاکیددارد حذف این روش درمانی علمی علاوه بر این که موجب نارضایتی و رنج فراوان برای مبتلایان به این شرایط شده، منجربه بازخوردهای منفی جدی ازسوی مراکز معتبر علمی وزمینه‌ساز جستجوی درمان درآن سوی مرزها خواهدشد. تاکیدمی‌شود عمل جراحی بازتعیین جنسیت درواقع شبیه دیگرعملهای جراحی ترمیمی است که گرچه زیربنای زیستی مساله رارفع نمی‌کند، اماکیفیت زندگی فرد رابهبودمی‌بخشد، احساس فرد ازبدنش را مثبت می ‌کند و ازعوارض جدی مرتبط، پیشگیری و رنج وملال وی رامی‌کاهد. بدین وسیله این انجمن علمی پیشنهاد می‌نماید که وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی امردرمان درکشور با تعیین سازوکارهای موثر و مشخص و تدوین استاندارد خدمت در یک برنامه جامع و باعنایت به مبانی فرهنگی ودینی کشور، وحدت رویه‌ای در تشخیص و درمان این شرایط فراهم آورد و ضمن کاهش عوارض درمان‌های طبی، کیفیت رویه جاری را بهبود بخشد. درپایان ازتصمیم‌گیران ارشد نظام اکیداً تقاضا می‌شود تحت تاثیر القائات گروهی اندک و بدون شواهد معتبر علمی، از روش علمی و انسانی جاری عدول نکنند. فتوای امام خمینی(ره) یکی از دستاوردهای بزرگ فقه پویای شیعه بوده وقوانین مبتنی برآن موجب سربلندی کشور تا به امروز بوده است و عقب‌گرد از آن، نه تنها تهدیدی برای سلامت روانی-اجتماعی گروهی از شهروندان، که موجب وهن کشور نیز خواهد بود. هیأت مدیره انجمن علمی روان‌پزشکان ایران ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲ نقد بیانیه در پست بعدی 👇 کانال میقات مهر: @mighatemehr
🔸 موضوعی که ایشان از آن با «موجب سربلندی کشور تا به امروز بوده است» یاد می کنند، ناقص سازی جنسی افراد از طریق عمل های جراحی بدون کارآمدی جنسی و فاقد هرگونه ایجاد لذت جنسی برای افراد است که موجب شده حتی گاهی از ایران با عنوان بهشت برای عده ای یاد شود. 🔻 اما اعضای این انجمن نگفتند که: ▫️ عمل های ناقص سازی جنسی که با عنوان تعیین جنسیت یاد می شود، موجب از بین رفتن نشانه های جنسیت فعلی فرد بوده و جایگزین آن، تنها اندامی تزیینی و صرفا تزیینی ایجاد می شود. ▫️ نگفتند که بسیاری از این افراد در آینده به عدم رضایت عمیق و بعضاً خودکشی می رسند. ▫️ نگفتند این موضوع می تواند زمینه اختلال وسیع تر در هویت جنسیتی جامعه ایجاد کند و در عمل ورودی های این آسیب را افزایش دهد. ▫️ نگفتند که این عمل ها چه سود سرشاری برای جراحان در بر دارد و گردش منفعتی بسیار جدی برای آنان ایجاد می کند. ▫️ نگفتند اثرات علیه فرهنگ با عمل های ناقص سازی جنسی که اینان با عنوان تعیین جنسیت دنبال می کنند چه اثرات وسیع و مخربی به ویژه علیه عفاف و حیاء جامعه است. ▫️ نگفتند که فتوا را بهانه کردند وگرنه مراجع عظام، تغییر در ویترین جسمی مورد نظرشان نبوده است و با فرض نادرست طرح استفتاها انجام شده است. 👈و آیندگان خواهند دانست که این جریان متصل به دیکتاتوری علمی، چه چیزهای دیگری را هم نگفتند که می دانند و نمی گویند و چه چیزهایی را که نمی دانستند و نگفتند که نمی دانیم. سینا فارسی نسب /// 26 دی ماه 1402 پایگاه میقات مهر @mighatemehr
🔻 یادداشتی انتقادی درباره بیانیه انجمن روانپزشکان ایران پیرامون ناقص سازی جنسی در تراجنسیتی ها: 🔸 عده معدودی که در این بیانیه به آنان اشاره و تأکید بر «اندک بودن» و نیز «القاکننده بودن» آنان شده است، جمعی از پژوهشگران هستند که برخی از آنها صدها مورد که دچار اختلال در هویت جنسیتی شده اند را مورد درمان و بررسی قرار داده اند. برخی از آنان عمری در تحلیل این موضوع گذاشته اند. 🔸 برخی از آنها روشن کردند که برخی مجوزهای صادر شده برای ناقص سازی جنسی مبتلایان به اختلال در هویت جنسیتی، ظلم بزرگی به آنان است و مقدمه ای بر اختلال وسیعی در نگرش جامعه به هویت جنسیتی را می تواند رقم زند. 🔸 حالا که ظلم های عده ای به مردم در حال روشن شدن است، با دیکتاتوری صنفی انجمن روبرو می شویم. 🔸 همه می دانیم اساساً پیشرفت علم و فهم بشر، با نقادی و دقت در ذهنیت های گذشته وی محقق می شود. جامعه علمی باید تحلیل ها و مطالعات جدید هرچند حرف متفاوتی داشته باشد را بشنود. یک بار انجمن، پژوهشگرانی غیر از خودشان را دعوت کردند تا لااقل بشنوند آیا مسیری که سال ها به مردم توصیه می کنند دقیق است یا خیر؟ 🔻 مروری کنیم بر برخی عبارات بیانیه: 🔸 عمل جراحی بازتعیین جنسیت: چرا به خلاف، عملی که صرفاً نوعی عمل زیبایی بوده و نه تعیین و نه تغییر جنسیت می کند، بازتعیین می شماریم؟ جریان کروموزومی و ژنتیک فرد و ویژگی های جسم وی را هم بازتعیین می کنید؟ چرا مردم را فریب می دهید؟ 🔸 پیش‌تر اختلال هویت جنسیتی خوانده می‌شد: یک دلیل بیاورید که این حالت، هیچ گونه اختلالی محسوب نمی شود. خودتان در همین بیانیه 21 مرتبه از واژه «درمان» استفاده کردید آن وقت اختلال نیست؟ آیا مستندی غیر از امثال DSM دارید؟ اگر اندکی توجه فلسفه علمی داشتید، متوجه می بودید که امثال DSM صرفاً بیان فکت عملی نکرده و تحت تأثیر پیش فرض های فرهنگی اجتماعی فلسفی جامعه مطلوب غربی خود توصیه می کند. به کجا می رویم که متخصص ما جرأت بررسی پیش فرض های اوامر DSM را به خود راه ندهد در حالی که خود غرب بیشتر از ما ناقد علوم است وگرنه با این سرعت پیشرفت در ادبیات دانشگاهی نداشت. لطف کنید و استدلال قابل قبول بیاورید که این حالت، هیچ گونه اختلالی نیست. 🔸 فتوای تاریخی امام خمینی(ره): واقعاً فتوای ایشان این بود که شما عمل کردید؟ جالب است که اگر حس کنید فتوای فقیه با شما همراه است، آن فتوا عنوان «تاریخی» و «پویا» پیدا می کند اما جلوتر، وقتی حس کردید انگار اشتباه می کردید و تحلیل های دقیق فقهی با نظر امروز شما همراه نیست، می شود «وهن کشور»؟ فقه باید مطیع شما باشد تا آن را «فقه پویا» بدانید؟ لطف فرمایید تعریف خود را از «فقه پویا» هم ارائه فرمایید. 🔸 چهار بار استفاده از عبارت «استاندارد» برای درمان های مورد نظر ایشان، نشان دهنده تمایل به استانداردسازی همه چیز بر مبنای دستورالعمل های دیکته شده است و این، با حرّیت علمی که از انجمن های علمی توقع است سازگار نیست. بله می توان در هر زمان بر اساس آخرین یافته ها استانداردهایی را تعریف کرد اما استاندارد بودن و نبودن نباید موجب دیکتاتوری علمی و دستور به ساکت کردن منتقدان عمیق شود. 🔸 ادعا شده «اکثریت قاطع افرادی که این درمان‌های استاندارد را دریافت کرده‌اند، ازدرمان‌ احساس رضایت دارند.» ضمن اینکه لازم است شواهد این ادعای قاطع دیده شود، حس رضایت از درمان در بازه نزدیک به درمان مقوله ای است و خودکشی، عدم رضایت از زندگی و افزایش پریشانی بسیاری از این افراد بعد از عمل، آن چیزی است که توسط این گروه به اطلاع جامعه رسانده نمی شود. 🔸 جالب است جزو عواقب اصلاح پروتکل های کشور به این موارد اشاره شده است: «منجربه بازخوردهای منفی جدی ازسوی مراکز معتبر علمی وزمینه‌ساز جستجوی درمان درآن سوی مرزها خواهدشد.» روشن است که مطیع بودن نسبت به مراکز فراملیتی و به هم خوردن تجارت پرسود در حوزه تراجنسیتی ها در داخل کشور، از جمله نگرانی های انجمن روانپزشکان است. آیا این برازنده مقام علمی است یا باید آن را نوعی عملکرد صنفی ارزیابی کرد؟ کانال میقات مهر @mighatemehr بقیه در پست بعدی 👇
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
به خاطر شناختی که از آقای دکتر محسن رضایی آدریانی (حوزه انتخابیه قم) داشتم، وظیفه خودم دانستم درباره ایشان توضیح دهم. بنده در تمام عمرم اولین بار است که درباره یک نامزد انتخاباتی برای دیگران توضیح ویدئویی ضبط می کنم. حسم این است که رسانه زدگی در جامعه موجب می شود همه شناخته نشوند و در عمل افراد به خاطر حجم تبلیغات و مطرح بودن رسانه ای انتخاب شوند و بقیه دیده نشوند. به هر حال هرکس به تکلیف خود در انتخاب عمل می کند و همین بسیار ارزشمند و منشا خیر است. دکتر رضایی آدریانی جانباز ۵۰ درصد است که به خاطر خواسته و نیاز مادرش در دوران جنگ قسمتش شهادت نشد. ایشون متخصص اخلاق پزشکی و استاد این تخصص در دانشگاه هستند. در موضوع حمایت از جنین، ایستادگی و اخلاص و فهم ایشان را دیدیم. موفق و سربلند باشید.
🔻 به چه کسی هیچ گاه رأی نمی دهیم؟ ▫️ همه از اینکه به چه کسی رأی می دهند گفتند اما اجازه دهید از کسی بگوییم که به او رأی نمی دهیم. ▫️ به آنان که برای کسب رضایت «صداهای بلند رسانه دار»، حامی «بی صداها» نیستند، رأی نخواهیم داد. ▫️به آنان که نماینده را فقط وکیلِ همان رأی دهنده می بینند و جنین ها به این جرم که به آنها رأی نداده اند، از حمایت آنان محرومند، رأی نخواهیم داد. ▫️ حتی به کسی که جان جنین را فقط و فقط به دلایل جمعیتی مهم می داند هم رأی نخواهیم داد. کسی که جنبه های انسانی و دینی اهمیت جان جنین را درک نکرده. هرچند بخاطر درک بحران پیش روی جمعیت، ارزشمندی ای دارد. ▫️ به کسی رأی می دهیم اگر علاوه بر همه تخصص ها و تعهدهای ضروری، مدافع جان جنین های «بی صدا» و «بی پناه» هم باشد. ▫️ کسی که درک می کند «حمایت از جنین»، «حمایت از مادر و خانواده و اخلاق و معنویت» است. ▫️ در حماسه مشارکت مردم، حضور خواهیم داشت به خاطر همه مسئله های مهم مردم و همه وظیفه های بزرگی که بر دوش تک تک ما سنگینی دارد. ان شاء الله. ▫️ حرف ها، عملکرد گذشته و آینده نمایندگان عزیز درباره جنین ها، در کنار همه موضوعات دیگر، زیر ذره بین «حامیان حیات مادر و جنین کشور» خواهد بود. 🖋 و السلام علی من اتبع الهدی. 🤲 به قلم حجت حاجی کاظم؛ کانال میقات مهر؛ @mighatemehr
🔻 جمعی از مجموعه ها و حامیان حیات جنین، از انعکاس موضوع «حیات جنین» در دو برنامه «زندگی پس از زندگی» و «محفل» تقدیر کردند. 👇 متن نامه به شرح ذیل است: حضور آقای دکتر عباس موزون و دیگر عوامل محترم برنامه «زندگی پس از زندگی» حضور آقای سیدمحمدحسین هاشمی گلپایگانی و دیگر عوامل محترم برنامه «محفل» سلامی به بلندای قول خداوند سلام؛ به رسم وظیفه ایمانی و انسانی، از اینکه در فصل جدید برنامه ارزشمند «زندگی پس از زندگی» و نیز «محفل» به انعکاس «موضوعات مرتبط با حیات جنین» نیز پرداخته شد، از همه عزیزانی که نقشی در شکل گیری این توجه ایفا کردند سپاسگزاریم و اظهار مودت داریم. البته که اجر شایسته شما عزیزان، نزد خدای بزرگ است و در مقدور ما نیست. هرچند فاصله جامعه عمومی و حتی جامعه فرهنگ ساز ما با نقطه بایسته در این موضوع بسیار است، اما به هر حال آغاز توجه به اهمیت جنین، بسیار ارزشمند است. امیدواریم با افزایش «عمق و وسعت» آگاه سازی در این موضوع، استیلای جهالت مدرن قتل جنین از جهان امروز برداشته شود. نکات محتوایی حامیان جنین دریافت شده از فرم نیز تقدیم میگردد. با تقدیم سلامی دیگر جمعی از علاقه مندان به حمایت از حیات جنین ▫️ نکات محتوایی افراد و مجموعه ها نسبت به دو برنامه نیز برای تهیه کنندگان ارسال گردید. 👈 فهرست امضا کنندگان حقوقی (مجموعه ها) 👈 فهرست امضا کنندگان حقیقی (افراد حامی جنین و علاقه مند به این حوزه) تنظیم نامه، تجمیع امضا و ارسال به تهیه کنندگان دو برنامه بر عهده شبکه مردمی حامیان جنین نجات زندگی .
🔻 چرا روز اول شوال عید است؟ تأملی متفاوت درباره فلسفه عید فطر ▫️ لطفاً چند دقیقه برای خواندن این مطلب وقت بگذارید. لطفاً شمرده شمرده بخوانید. ▫️ شنیده بودم که عید فطر به این خاطر عید است که ما شکرگزاریم؛ شکرگزار ادا کردن روزه های رمضان علاوه بر نمازهایی که در ماه های دیگر هم می خواندیم. اما شاید اشتباه فهمیده باشیم. شاید این، دلیل اصلی عید بودن عید فطر نباشد. چرا؟ 1️⃣ اول اینکه ما عید را عید نکردیم؛ خود خدا آن را عید قرار داد. (جعلته للمسلمین عیدا) بنابراین چیزی غیر از شکرگزاری و خوشحالی ما به خاطر نماز و روزه هم باید باشد. 2️⃣ دوم اینکه برخی افراد در ماه مبارک رمضان معذورند از روزه (برای مثال، بیماری ای دارند که روزه نه تنها از آنها برداشته شده بلکه ممکن است بر آنها حرام باشد) اما برای آنها هم (للمسلمین) عید است. پس موضوع، فقط روزه ظاهری نباید باشد. 3️⃣ سوم اینکه خود رمضان عید است اما عیدفطر، غیر از عید رمضان است و در ماه رمضان نیست بلکه روز اول ماه شوال است. اگر صرفاً فلسفه عید فطر خوشحالی بخاطر انجام روزه بود، شایسته تر بود که این خوشحالی و عید، در هر روز و شب خود رمضان، پررنگ تر باید می بود. چرا اول شوال؟ 👈 تعبیری که به نظر بنده درست تر و جامع تر است، این است که مسلمان، از مجموع توفیقات معنوی رمضان (نه فقط روزه) لذت برده است. حس های بزرگ تری داشته، خدا را نزدیکتر می دیده، الان که می خواهد از رمضان جدا شود، حال او حال دعای وداع رمضان است. در این شرایط، خدای بزرگ برای آنکه بندگانش از دوری رمضان کمتر اذیت شوند، روز اول شوال را عید قرار داده. ▫️ جالب هم این است که کسی حق ندارد اول شوال را روزه بگیرد. تجربه ای دیگر در زندگی آغاز می شود با حرام شدن روزه در روز اول شوال، با عید شدن آن، با استجابت خاص دعا در این روز. 🔸 خدای بزرگ، مربی ای است که هیچ روانشناسی، هیچ مادری، هیچ مراقبی در تربیت، در روانشناسی و در مادری، بزرگتر از او نیست. الله اکبر. اوست که حتی مراقبت غصه خوردن های بندگانش به خاطر دوری خودش هم هست. عید فطر بر شما مبارک باد. به قلم حجت حاجی کاظم؛ کانال میقات مهر؛ @mighatemehr