ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@miqat_ir
موسسه آموزشی تبلیغی میقات
1232 عضو

موسسه فرهنگی میقات جوانان انقلاب اسلامی - با رویکرد تبلیغ تخصصی در دانشگاهها و نیروهای مسلح