اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @mirbaqeri_book ارتباط داشته باشید.