ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@modaresian
عالَم سیاست || داود مدرسی یان
3719 عضو

رسالت اصلی این کانال، آموزش عمومی مفاهیم سیاسی است.

کارشناس ارشد علوم سیاسی
مدرس جریان‌شناسی، آموزش تحلیل سیاسی و سواد رسانه

ارتباط مستقیم:
@politicaladmin

http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3