ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@mojezatquran
معجزات علمی قرآن
904 عضو

"الذاریات آیه۲۰و۲۱"

🌷ودر زمین نشانه هایی برای اهل یقین وجود دارد و (حتی) درخود شما آیا نمی بینید؟🌷

پل ارتباطی(آدمین):
@mq_114

🍃پاسخگویی به ...

سوالات و شبهات شرعی، دینی، اعتقادی👇

📞32020
📞096500
سوالات و شبهات قرآنی👇
📞025 -7740804