اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @mollasadra_highschool ارتباط داشته باشید.