ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@morabi_masjed
مربی محور،مسجد مدار
15130 عضو


نونگاهی اصیل به فرهنگ و تربیت دینی
آموزش و محتوای #فرهنگی #تربیتی و #تشکیلاتی


کانالهای دیگر ما:
کانال تخصصی سرود
@soruod

کتاب مربی
@morabi_book
‌‌
درباره ما:
@morabimehvar

مدیر (انتقاد، پیشنهاد، #تبادل )
@morabi_admin

#تبلیغ :
@tab_morabi_masjed