eitaa logo
دکتر مصطفی معینی منتخب مردم
320 دنبال‌کننده
181 عکس
29 ویدیو
1 فایل
"مصطفی معینی" منتخب مردم شریف شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سایت رسمی: http://mostafamoeini.ir پیام رسان بله https://ble.ir/mostafamoeini_ir
مشاهده در ایتا
دانلود
🔶️ افتتاح پروژه های مشارکت مردمی در روستای ازوار در بخش برزک با حضور آقای دکتر مصطفی معینی؛ نماینده منتخب مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی 🗓 پنج شنبه بیست و سوم فروردین سال 1403 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌_____________________ وبسایت رسمی مصطفی معینی؛ http://mostafamoeini.ir/ کانال رسمی مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_iran کانال دوم مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_ir
🔶️ بازدید آقای دکتر مصطفی معینی؛ نماینده منتخب مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی از مرکز خدمات درمانی و سلامت طالبیان فر در روستای ازوار در بخش برزک 🗓 پنج شنبه بیست و سوم فروردین سال 1403 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌_____________________ وبسایت رسمی مصطفی معینی؛ http://mostafamoeini.ir/ کانال رسمی مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_iran کانال دوم مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_ir
🔶️ افتتاح نخستین مزرعه خورشیدی متمرکز حمایتی ( ۲۱۵ کیلو واتی ) کشور در روستای پنداس در بخش برزک با حضور آقای دکتر مصطفی معینی؛ نماینده منتخب مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی 🗓 پنج شنبه بیست و سوم فروردین سال 1403 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌_____________________ وبسایت رسمی مصطفی معینی؛ http://mostafamoeini.ir/ کانال رسمی مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_iran کانال دوم مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_ir
بسم الله الرحمن الرحیم « نصر من الله و فتح قریب » مجاهدت در راه خدا و یاری مظلومان عالم از صفات ممتاز مومنان است و مکتبی که شهادت در راه الله را سعادت می داند زیر یوغ هیچ ستم و ظلمی نمی رود. جنایت های شرمسارانه رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی در ادوار مختلف تاریخ سرزمین اشغالی فلسطین به ویژه تجاوزات ددمنشانه هوایی و زمینی این رژیم نامشروع در شش ماهه اخیر به غزه مظلوم که با کشتکار بی رحمانه هزاران کودک و مرد و زن همراه بود،دلهای همه آزادی خواهان و بشریت را به درد آورد. رژیم سفاک و خون آشام صهیونیست حتی گستاخانه و هتاکانه، در تازه ترین جنایت جنگی خود با حمله موشکی به کنسولگری ایران در سوریه عملا به خاک ایران تجاوز کرد و با شهادت جمعی از فرماندهان و مستشاران ایرانی جبهه مقاومت ، دلهای مردم با ایمان و با غیرتمان را به جوش آورد. کج دهنی رژیم صهیونسیتی به دنیا در قبال جنایات بی پایان و وحشیانه اش و وقاحت پشتیبانی کشورهای مدعی دموکراسی و آزادی از این رژیم جعلی ، پاسخی عبرت آموز و تحقیر کننده ای را می طلبید که به حول و قوه الهی و در عملیاتی شجاعانه و مقتدرانه فرزندان روح الله و پاسداران رشید سپاه اسلام تحت فرمان فرماندهی کل قوا و با رمز«یا رسول الله» اهداف و مواضع مشخصی از رژیم غاصب اسرائیل را به تلافی حمله نامشروع و تجاوز علنی به کنسولگری ایران و شهادت جمعی از بهترین مجاهدان راه خدا مورد آماج پهبادها و موشک های خود قرار داد تا تاریخ بداند که هیچ ظلم و ستمی در این عالم بی پاسخ نخواهد ماند و هیچ ظالم و ستمگری در امان نخواهد بود. عملیات موفقیت آمیز نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی ساعات گذشته به مواضع رژیم صهیونیستی ، هشدار باش و اتمام حجتی است به همه بدخواهان و تجاوزگرانی که به قدرت اسلحه و زور و قلدرمابی خود را کدخدای دنیا می خوانند. بنا به نص صریح کتاب آسمانی قرآن کریم ، وعده حق ،صادق است و وعده صادق ،حقیقتی است که اهل ایمان و پرهیزکاران بر آن عهد استوارند. اینجانب این حماسه بزرگ و پاسخ دندان شکن غیور مردان رشید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رزمندگان غیرتمند جبهه بزرگ مقاومت را در نبرد مستقیم با رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل به محضر فرماندهی کل قوا و ملت رشید و شهید پرور ایران اسلامی تبریک عرض نموده و همپای مردان جبهه و‌جنگ ، برای سربلندی و عزت و عظمت و توفیقات مستمرنظام و انقلاب در عرصه های دفاع از حریم ولایت و دین و خاک وطن و آرمانهای الهی این سرزمین مقدس ایستاده ایم و خود را مدیون خون سرخ شهیدانمان می دانیم. شهیدان راه قدس و درراس آنها سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز و ابو مهدی المهندس و شهیدان اخیرجبهه مقاومت سردار شهید محمد رضا زاهدی و همرزمان شهیدش می دانند که راهشان ادامه دارد و نخواهیم گذاشت خون مطهرشان پایمال گردد.ان شا الله خداوند رزمندگان غیوراسلام را تا پیروزی نهایی حکومت اسلامی و اتصال آن به صاحب اصلی اش حضرت حجت بن الحسن (عج) مصون و محفوظ و منصور و مستدام بدارد. مصطفی معینی منتخب مردم شریف شهرستان های دارالمومنین کاشان و دارالشهدای آران و بیدگل _________________ وبسایت رسمی مصطفی معینی؛ http://mostafamoeini.ir/ کانال رسمی مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_iran کانال دوم مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_ir
🔶 حضورمنتخب مردم شریف شهرستان کاشان، آران و بیدگل در هفتمین گردهمایی کانون خدمت رضوی 🔺آقای مصطفی معینی در هفتمین گردهمایی کانون خدمت رضوی شهرستان آران و بیدگل حضور پیدا کرد. وی ضمن حضور در این مراسم با عباس آذرباد دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان آران و بیدگل دیدار داشته‌ و بر رفع موانع و مشکلات این کانون برای انجام امور خیریه تاکید کردند. ____________ وبسایت رسمی مصطفی معینی؛ http://mostafamoeini.ir/ کانال رسمی مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_iran کانال دوم مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_ir
🔸 حضور جناب آقای دکتر مصطفی معینی؛ منتخب مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در مصلی‌ نماز‌ جمعه راوند، طاهرآباد و خزاق‌ 🗓 جمعه سی و یکم فروردین سال 1403 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ __________________________ وبسایت رسمی مصطفی معینی؛ http://mostafamoeini.ir/ کانال رسمی مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_iran کانال دوم مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_ir
🔸 سخنرانی جناب آقای دکتر مصطفی معینی؛ منتخب مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در مصلی‌ نماز‌ جمعه راوند، طاهرآباد و خزاق‌ 🗓 جمعه سی و یکم فروردین سال 1403 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ______________________________ وبسایت رسمی مصطفی معینی؛ http://mostafamoeini.ir/ کانال رسمی مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_iran کانال دوم مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_ir
🔶️حضور آقای دکتر مصطفی معینی؛ نماینده منتخب مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در مراسم ششمین یادآوره شهدای روستای رحق در حسینیه امامزادگان 🎦 اکبری نژاد 🗓 جمعه سی و یکم فروردین سال 1403 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ __________________________ وبسایت رسمی مصطفی معینی؛ http://mostafamoeini.ir/ کانال رسمی مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_iran کانال دوم مصطفی معینی در ایتا؛ https://eitaa.com/mostafamoeini_ir