ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@myhadiran
کانال رسمی هادیران
14 عضو

گروه فناوری اطلاعات هادیران
کارگزار رسمی:
آسیاتک ، 2020، حسابداری هلو ،ماکس نت ، مبین نت و ...
مرند، چای کنار قیام،اول ک حکیم باشی

🌐 www.hadiran.ir
🆔 @myHadiran

☎️ 041_422.47.111

👥 @Hadiran & @Besat_Post