ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@naghd1
نقد و بررسی فعالیت های آموزش و پرورش
675 عضو

معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه
واحد نقد و تدوین

این کانال از همه اساتید، معلمان و فرهیختگان دعوت می کند تا فعالیت های آ.پ و نیز نقد کتاب درسی را ارسال نمایند تا در این کانال بارگزاری شود

ارسال نقدها:
https://eitaa.com/Modirnaghd