ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@namazmt
مرکز تخصصی نماز
2406 عضو

تحت اشراف استاد قرائتی

آیات🌺روایات🌼احکام🌷آداب
اسرار🌻پرسمان🌸شیوه دعوت به نماز🌹
سایت
qunoot.net
آپارات
aparat.com/markaztn
سروش
sapp.ir/namazmt

پرسش احکام نماز
📲 تلفن
096400
💬 پیامک
300096400

تبادل🚫تبلیغ