ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@nojavania
نوجوانیا 💚
381 عضو

نهضت ادامه دارد...

--
همه ثواب فعالیت این کانال به شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یاران شهید ایشان هدیه میشود 💚
.
کانالها:
1- @bonyana
2-
3- @presstv_com


» مسئول : @alo_hi

لینک همه کانال‌ها+ حمایت مالی + تماس + توضیحات:
http://www.nojavania.com/feeds/