ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@nyazmorabbee
(کانال دانِش مُربی_نیازمربیان)
2427 عضو

✍پذیرش تبلیغات فرهنگی ومرتبط درحوزه فعالیتهای مدارس👈کانال دانش مربی تلگرام
📖محتواوفایلهای کاربردی موردنیازمربیان درمقطع پیش دبستان تامتوسطه
🔁تبادل تا(2k)باکانالهای مذهبی،قرآنی وحوزه مدارس(۱۱شب تا۸صبح)
@Tahaahmadreza ارتباط بامدیر