ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@olgou4
الگوی پیشرفت اسلامی
2848 عضو

✍اخبار و تحلیل های مرتبط با اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی

آئین نامه نشست ها: 🤝
http://nro-di.blog.ir/1393/08/13-1
کانال درس گفتارهای الگو:
@d_olgou4
کانال نمایشگاه الگو:
@feqhqom
کانال عربی الگو :
@alnamuzaj_aleslami
کانال رادیو الگو:
@radioolgou