ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@olgou4
الگوی پیشرفت اسلامی
2228 عضو

در این کانال اخبار و تحلیل های مرتبط با اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی منتشر می شود...

آئین نامه نشست ها: 🤝
http://nro-di.blog.ir/1393/08/13-1

کانال درس گفتارهای الگو:
@d_olgou4