ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@patogh_event
رویداد استارتاپی پاتوق
22 عضو

👈 هر شهر یک #پاتوق

👓 هر پاتوق یک دانش افزایی

😎 متفاوت فکر کن :)