eitaa logo
کانال پژوهش پردیس مفتح
5 دنبال‌کننده
2 عکس
0 ویدیو
0 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
نوزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پردیس شهید مفتح شهر ری برگزار شد: به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی پردیس شهید مفتح شهر ری؛ نوزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پردیس شهید مفتح شهر ری در تاریخ ۱۰ بهمن ماه برگزار شد. در این جلسه یک مورد "پیشنهاده" و چهار مورد "موضوع پژوهش" به شرح ذیل مورد بررسی و تایید قرار گرفت. 1)    کاربرگ شمارۀ 2 (پیشنهادۀ) جناب آقای هادی علی میرزازاده با اصلاح موضوع بصورت: «بررسی میزان توجه به نیازهای دانش‏آموزان در داستان‏های کتاب‏های فارسی ابتدایی بر اساس هرم نیازهای مازلو» با تغییرات محدود به تصویب رسید و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات به استان ارسال گردد. 2)    کاربرگ شمارۀ 1 (موضوع) جناب آقای حسین شایگان آرا به صورت : «بررسی تطبیقی برنامه درسی مرتبط با مهارت نوشتن در رشتۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان با محتوای درسی دورۀ متوسطه» تصویب شد. 3)    کاربرگ شمارۀ 1 (موضوع) سرکار خانم اشرف معظمی گودرزی به صورت: «بررسی آموزه‌هاي جامعه‌پسند از منظر تاريخ بيهقي» تصویب شد. 4)    کاربرگ شمارۀ 1 (موضوع) سرکار خانم صفیه علی بیگی به صورت: «تحلیل تطبیقی آثار سید حسن حسینی و محمود درویش بر اساس مکتب آمریکایی» تصویب شد. 5)    کاربرگ شمارۀ 1 (موضوع) جناب آقای روح‌اله محمدی به صورت: «تحلیل عناصر برون متنی در مهارت سخن گفتن دانش آموزان دوره دوم ابتدایی» تصویب شد. معاونت آموزشی، فرهنگی و پژوهشی پردیس شهید مفتح شهر ری https://eitaa.com/research_mofateh 👁‍🗨 پایگاه اطلاع رسانی پردیس شهید مفتح شهر ری|نگاه
بیستمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پردیس شهید مفتح شهر ری برگزار شد: به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی پردیس شهید مفتح شهر ری؛ بیستمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پردیس شهید مفتح شهر ری در تاریخ 07/12/1402 برگزار شد. در این جلسه سه مورد "پیشنهاده"، چهار مورد "موضوع پژوهش" و یک مورد تصمیم گیری در خصوص تغییر استاد راهنما، به شرح ذیل مورد بررسی و تایید قرار گرفت. کاربرگ شمارۀ 2 (پیشنهادۀ) جناب آقای رحیم کرمی با تغییر جزئی موضوع به صورت: «بررسی اسناد و برنامه‌های مرتبط با آموزش زبان فارسی به کودکان دوزبانه و ارائه راهکارهای لازم»؛ با راهنمایی دکتر حیدر قمری، تصویب شد و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات مورد نیاز و تایید استاد محترم راهنما به استان ارسال شود. کاربرگ شمارۀ 2 (پیشنهادۀ) جناب آقای حسن عمروانی با تغییر موضوع به صورت : « تحلیل مهارت‌های نویسندگی خلاق در کتاب‌های تگارش دوره دوم متوسطه »؛ با راهنمایی دکتر محمد فقیری، تصویب شده و مصوب شد پس از انجام اصلاحات مطرح شده و تایید استاد محترم راهنما و جناب آقای دکتر دهقانی به استان ارسال گردد. کاربرگ شمارۀ 2 (پیشنهادۀ) سرکار خانم فاطمه دوستی با تغییر موضوع به صورت : «تحلیل آموزه های گلستان سعدی براساس نظریه سازنده‌گرایی ویگوتسکی و برونر »؛ با راهنمایی دکتر فاطمه ممیزی، تصویب شد و مقرر گردید پس از انجام بازنگریهای ذکر شده به ایشان و تایید استاد محترم راهنما و جناب آقای دکتر قمری به استان ارسال گردد. کاربرگ شمارۀ 1 (موضوع) سرکار خانم فاطمه خانی با موضوع : « بررسی وضعیت التذاذ ادبی در متن کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی»؛ با راهنمایی جناب آقای دکتر حیدر قمری تصویب گردید. کاربرگ شمارۀ 1 (موضوع) سرکار خانم نزهت السادات حسینی با موضوع: « کارکرد بن‌مایه‌های کهن الگویی در جهان شعر مهدی اخوان ثالث و یانیس ریتسوس»؛ با راهنمایی دکتر هادی دهقانی یزدلی تصویب گردید. کاربرگ شمارۀ 1 (موضوع) جناب آقای محمدصادق علیزاده با موضوع: « تحلیل ادب تعلیمی در کتاب لطایف الطوایف »؛ با راهنمایی دکتر افسانه خاتون آبادی تصویب گردید. کاربرگ شمارۀ 1 (موضوع) سرکار خانم سمیه سادات میربابایی با موضوع: « تحلیل موسیقیایی اشعار کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی»؛ با راهنمایی دکتر علی اکبر کمالی نهاد تصویب گردید. انصراف دکتر پاشایی از راهنمایی پایان نامه خانم معصومه مشایخیان مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر گردید دانشجو بر اساس خواسته های استاد راهنما مراحل پایان نامه را انجام دهد. معاونت آموزشی، فرهنگی و پژوهشی پردیس شهید مفتح شهر ری 👁‍🗨 پایگاه اطلاع رسانی پردیس شهید مفتح شهر ری|نگاه