ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@revayatenab
🍃🌼 روایات ناب 🍃🌸
126 عضو

🍃 مطالعه روزانه روایات 🌸

انتقادات و پیشنهادات و تبادل:
🆔 @revayatnab

جواب مسابقات (فقط تلگرام):
🆔 @revayatnab
+989036803454

🆔http://instagram.com/revayatena