ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@rozatoalzahra_ir
روضة الزهراء|rozatoalzahra.ir
794 عضو

مؤسسه وهیأت فرهنگی مذهبی روضة الزهراء دزفول

ارتباط با ما ازطریق:
@aalamizadeh

نظرات وپیشنهادات:
@mojtaba_pm

آدرس: خوزستان- دزفول- خیابان جهاد بین هجرت وحضرت رسول اکرم #مسجد_شهدای_کربلا

روابـط عـمـومی:
09163437397
تارنـمـا:
Rozatoalzahra.ir