ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@rozatoalzahra_ir
روضة الزهراء|rozatoalzahra.ir
617 عضو

پایگاه اطلاع رسانی هیأت روضـة الـزهـراء دزفول

ارتباط با ما ازطریق:

@Montazere_mahdi

@aalamizadeh


نـشـانی:
خوزستان-دزفول- خیابان جهاد بین هجرت وحضرت رسول اکرم
«مسجد وحسینیه شهدای کربلا»

روابـط عـمـومی:
+989163455099

تارنـمـا:
Rozatoalzahra.ir