کلاسهای مدرس جناب آقای استاد زاهدپور پنج شنبه ۲۵ اسفند برگزار نمی گردد