لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
💠 مجموعه سخنرانی های "شناخت امام مهدی علیه السلام" 🎙 دکتر احسان پوراسماعیل 💢 جلسه سیزدهم ✅ پیشینه ای دیرینه 🌔 @drehsanpouresmaeill