🇮🇷 یوم الله ۲۲ بهمن، سالروز دمیدن خورشید استقلال و آزادی گرامی باد.