مصوبه جدید مجلس برای افزایش سن بازنشستگی چه می‌گوید ⁉️بنابر مصوبه مجلس افراد دارای سوابق بیمه‌ای مختلف، چه میزان به سابقه مورد نیازشان برای بازنشسته‌شدن، با هدف پایدارسازی مالی صندوق‌های بازنشستگی، اضافه می‌شود؟ 🔹در همه حالات، مردان با ۶۲ سال سن یا ۳۵ سال سابقه و زنان با ۵۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه، امکان بازنشسته‌شدن دارند. 🆔 @Masaf