هم‌اکنون آیین رونمایی و معرفی مصحف شریف رضوی در مشهد مقدس 🔻🔻🔻 @mobahesat