درختان پسته برای بسیاری از کشاورزان تنها منبع درآمد کل سال هستند و اگر همین درختان پسته رشد نکنند و پسته ندهند؛ کشاورزان چه باید بکنند؟ چرا درخت پسته رشد نمیکند؟ علت رشد نکردن درخت پسته چیست؟ پسته این طلای سبز، چشم و امید کشاورزان زحمتکش اگر یک سال بر سر درختان نباشد؛ زندگی کشاورزان فلج می‌شود. در این مقاله از مجله پسته رفسنجان با ما همراه باشید تا علت رشد نکردن درخت پسته را دریابیم. برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید.