ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@saeedjalily
دکتر سعید جلیلی
7612 عضو

کانال پیام رسانی دکتر سعید جلیلی
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی
وبسایت اطلاع رسانی
Drjalily.com