eitaa logo
سرحد بار چابهار
190 دنبال‌کننده
459 عکس
0 ویدیو
0 فایل
حمل بار، باربری تهران - گیشا ، نبش خیابان مرادی(31) ، پلاک 338 ، طبقه 3 ، واحد 8 02188231000 09036564705 چابهار- کیلومتر 5 جاده ایرانشهر- پایانه بار غرفه ۱۷ 05435330292 09100054791_95
مشاهده در ایتا
دانلود
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز پنجشنبه مورخ 1403/04/07 بصورت مستقیم از اسکله شهید بهشتی‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍زاهدان 📍زابل 📍ایرانشهر 📍بیرجند 📍مشهد 📍سبزوار 📍تربت حیدریه 📍کرمان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09100054791 📲 09100054792 📲 09100054793 📲09157810300 📲09156746550 یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز پنجشنبه مورخ 1403/04/08 بصورت مستقیم از اسکله شهید بهشتی‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍زابل 📍ایرانشهر 📍بیرجند 📍مشهد 📍سبزوار 📍کرمان 📍بیرجند 📍قوچان 📍سراوان 📍سیرجان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09100054791 📲 09100054792 📲 09100054793 یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار ، غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز جمعه مورخ 1403/04/08 بصورت مستقیم از اسکله شهید بهشتی‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍زابل 📍ایرانشهر 📍بیرجند 📍مشهد 📍سبزوار 📍کرمان 📍بیرجند 📍قوچان 📍سراوان 📍سیرجان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09100054791 📲 09100054792 📲 09100054793 یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار ، غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
نیکو شود به صبر سر انجام کار تو. 🌍 sarhadbarchabahar.com @sarhadbarchabahar
عاشقانه امروز زندگی کن ، شاید فردایی نباشد. 🌍 sarhadbarchabahar.com @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز یکشنبه مورخ 1403/04/10 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍زابل 📍سراوان 📍خاش 📍ایرانشهر برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 📲 09100054792 📲 09100054793 یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز دوشنبه مورخ 1403/04/11 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍زابل 📍سراوان 📍خاش 📍ایرانشهر برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 آقای اسماعیل پور 📲 09100054792 آقای پیران 📲 09100054793 آقای ریگی یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز سشنبه مورخ 1403/04/12 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍زابل 📍سراوان 📍خاش 📍ایرانشهر برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز چهارشنبه مورخ 1403/04/13 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍زابل 📍سراوان 📍خاش برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز پنج شنبه مورخ 1403/04/14 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍زابل 📍سراوان 📍خاش برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز جمعه مورخ 1403/04/15 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍زابل 📍سراوان 📍خاش برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. The 🌍 QWERTY we we.com 📲 @sarhadbarchabaharxz
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز شنبه مورخ 1403/04/16 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍زابل 📍سراوان 📍خاش برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز یکشنبه مورخ 1403/04/17 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍زابل 📍سراوان 📍خاش برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز دوشنبه مورخ 1403/04/18 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍زابل 📍سراوان 📍خاش برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز سه شنبه مورخ 1403/04/19 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍زابل 📍سراوان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی 📲05435330292 دفتر چابهار یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز چهارشنبه مورخ 1403/04/20 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍سراوان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی 📲05435330292 دفتر چابهار یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز پنجشنبه مورخ 1403/04/21 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍سراوان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی 📲05435330292 دفتر چابهار یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز جمعه مورخ 1403/04/22 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍سراوان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی 📲05435330292 دفتر چابهار یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز شنبه مورخ 1403/04/23 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍سراوان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی 📲05435330292 دفتر چابهار یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز یکشنبه مورخ 1403/04/24 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍سراوان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی 📲05435330292 دفتر چابهار یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️شرکت سرحد بار چابهار در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1403/04/25 و 1403/04/26 طبق روال روزهای گذشته به فعالیت خود ادامه داده و تعطیل نمیباشد لذا میتوانید از طریق شبکه های اجتماعی از اعلام بار مطلع شوید.‼️ برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی 📲05435330292 دفتر چابهار یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز دوشنبه مورخ 1403/04/25 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍سراوان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی 📲05435330292 دفتر چابهار یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز چهارشنبه مورخ 1403/04/27 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍سراوان 📍خاش برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی 📲05435330292 دفتر چابهار یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar
🔹رانندگان گرامی🔹 ‼️اعلام بار گندم شرکت سرحد بار چابهار برای روز چهارشنبه مورخ 1403/04/27 از انبار مکران‼️ مقصد ها شامل شهرهای : 📍زاهدان 📍سراوان 📍خاش 📍زابل برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 📲 09128913639 عبدالله اسماعیل پور 📲 09100054792 پیمان پیران 📲 09100054793 عارف ریگی 📲05435330292 دفتر چابهار یا به دفتر سرحد بار چابهار در پایانه بار غرفه شماره 17 مراجعه حضوری داشته باشید. 🌍 sarhadbarchabahar.com 📲 @sarhadbarchabahar