ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@savaderesane
سواد رسانه
16 عضو

دوره های آموزشی ساده و آینده ساز برای همه
یادگیری در دو قدمی شماست!
آینده ای روشن با استفاده درست از #رسانه ها

پشتیبانی: @poshtibanfa

https://savaderesane.ir