ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@shabaketabligh
شمع | شبکهٔ مبلغان
13698 عضو

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
شمع
شبکۀ مبلغان و عملیات‌های تبلیغی

شــ شبکه‌سازی
ـمـ محتوای ارزنده
ــع عملیات‌های تبلیغی

طرحی نو
برای انسجام همدلانۀ مبلغان دینی
هم روی منبر
و هم در صحنۀ کُنش اجتماعی
ShabakeTabligh.ir

شناسۀ پشتیبان در ایتا
@shabaketabligh1