ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@shahidjodeiri
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
18 عضو

🕊🕊

✅ شنبه : ترفندها،آموزش ها
✅ دوشنبه : داستان ترکی،بایاتی لار،ضرب المثل لر
✅ چهارشنبه : مطالب مذهبی،امام زمان،شهدا
✅ مناسبت های ملی، مذهبی


🕊🕊

🆔 @Shahid_Jodeiri