ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@shia_leaders
رَهـبــَــرانـِــــ شـــیــــعــه
4514 عضو

"گروه سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی نی نوا"

💡 ارتباط : @padafandcybery

"ساماندهی"

🎁کانال خدمات اعضا☟

🇮🇷 http://eitaa.com/joinchat/1193869312C8ed65ba259

🌍تبلیغات☟

🌐http://eitaa.com/joinchat/3121872909C22ed107b0e