ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@shia_leaders
رَهـبــَــرانـِــــ شـــیــــعــه
5220 عضو

گروه سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی "نی نوا"

کانال ها 🔻

👈 #قرارگاه_جهادی_شهید_کریمی

💥 @shahid_karimi_jihadi

👈 #کانال_خدمات_اعضا ↙

💥 @ninawa_group

توئیتر 🔻

💥 https://twitter.com/shia_leaders?s=09

💡 ارتباط : @padafandcybery