ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@shia_leaders
رَهـبــَــرانـِــــ شـــیــــعــه
6095 عضو

گروه سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی "نی نوا"

کانال ها 🔻

👈 #قرارگاه_جهادی_شهید_کریمی

💥 @shahid_karimi_jihadi

👈 #بازارچه_طرح_کرامت_مهدوی↙

💥 @bazarcheh_mahdavi

👈 #کانال_خدمات_اعضا ↙

💥 @ninawa_group

💡 ارتباط : @padafandcybery