ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@shiekuchulu
شیعه کوچولو
200 عضو

یا مهدی(عج)
آمده ایم تا فرزندانمان را, به امید آنکه شیعیانی گرچه کوچک, برای شما مهیا سازیم.
به امید ظهورتان