ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@ut_farabi
پردیس فارابی دانشگاه تهران
283 عضو

✅ کانال رسمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
Tehran University - College of Farabi

ID: @ut_farabi
Site: https://farabi.ut.ac.ir
Instagram: instagram.com/ut_farabi
Eitaa: eitaa.com/ut_farabi

👈 ارتباط با مدیر :
Farabi.Cyber@gmail.com