ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@wboard_ir
آموزش انگلیسی|En_course
1004 عضو

🔠 آموزش زبان انگلیسی باتدریس برترین اساتید
✅ واژگان کاربردی کنکور ارشد و دکتری
😇 آموزش کتاب504 با توضیح کامل مثالها
📖 تحلیل ترجمه انگلیسی آیات قرآن کریم
😍تحلیل سخنرانی مذهبی/کلیپ های انگیزشی انگلیسی
ثبت نام دوره ها: wboard.ir
تبادل وتبلیغ @wboard2_ir