ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@zeytoon_mahjoob
زیتون
469 عضو


ما قصد داریم مسیر را روشن کنیم
(دین با تطبیق مباحث روز)

#مصطفی_محجوب
مدرس کلاسهای تربیت و خانواده، مشاوره ازدواج، مهدویت و...

مدیر ونویسنده کانال:
@Zeytoon_admin

نظرات،پیشنهادات
@zeytoon_a2

#اینستاگرام:
https://www.instagram.com/zeytoon_mahjoob