ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@QazalSara
غزل سرا
168 عضو

🌷کانال اشعار غزل سرا | @QazalSara🌷