ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@habiliyan
هابیلیان(پاسخی به کانال های ضد دین)
11814 عضو

☀️چند جوانی که قصد داریم ندای هل من ناصر مولایمان را جواب دهیم

☀️سکون و سکوت را جایز نمی دانیم ولی از سهو و اشتباه هم در امان نیستیم و نیازمند یاری دوستان

کانال دوم؛ @Fadak_Channel

@Aghl_Sorkh

instagram.com/_u/habiliyan_fadak