ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@m_matna
متنا
634 عضو

مدرسه تمدن نوین اسلامی با رویکرد تشکیل،هدایت و راهبری هسته های مسأله محور بمنظور حل مسائل انقلاب آغاز به کار کرد. اینجا محفلی برای طلاب جوان،خلاق و دغدغه مند می باشد تا ضمن شناخت استعدادهای خود و تشکیل هسته های مسأله محور به حل مسائل موجود انقلاب بپردازند