ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@omanfi
طلبه اُ منفی
57 عضو

www.omanfi.blog.ir
نوشته های این‌جا صرفن دیدگاه نگارنده بوده و لزومن مورد تایید اسلام نیست!
محمدهادی. ع
@mohammadhadi_a