ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@porseshmoshavere
پاسخ و مشاوره
22 عضو

در این کانال مجموعه پاسخهای استاد سید علی روحبخش به سؤالات و مشاوره های مختلف که در صفحه شخصی طرح شده است، ارائه می شود.
@sar1343