ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@qavami
سید صمصام الدین قوامی
2234 عضو

یادداشتهای روزانه سیدصمصام‌الدین قوامی (شخصی)

امام جمعه پردیسان-قم
رییس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

این کانال بدست امام جمعه مدیریت میشود.
مسئولیت پیام‌های ارسالی اعضا متوجه مدیر نیست.
علامت✍️یادداشت امام جمعه است.

ارتباط با امام جمعه: @Qavami_s