به بهانه فروردین 1310 سالروز صدور حکم تاسیس بلدیه سده ((((())))))) در اوایل قرن چهاردهم دهستان ماربین شامل حدود 58 آبادی به مرکزیت سده به عنوان یکی از دهستان های اصفهان شناخته می شد. سده متشکل از سه قریه نزدیک بهم و بزرگ فروشان و خوزان و ورنوسفادران بود. در همین دوران بلدیه اصفهان و به دنبال آن بلدیه شهرضا و نجف آباد تاسیس شد. اهالی سده بارها در خواست تاسیس بلدیه را در منطقه خود به حکومت اصفهان منعکس کردند. عاقبت در سال 1310 یعنی حدود 20 سال پس از تصویب قانون اولیه بلدیه با تاسیس بلدیه در سده از سوی حاکم اصفهان موافقت شد. از آن تاریخ شهرداری تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است. تعدادی ازآنها عبارتند از: فروردین 1310 صدور حکم میرزا ابراهیم خان سرتیپ برای انجام کارهای مقدماتی تاسیس بلدیه در سده آبان 1310 اولین انتخابات انجمن بلدی سده دی ماه 1310 تدوین اولین بودجه بلدیه سده برای سال 1311 توسط انجمن بلدیه سده فروردین 1311 حضور شهردار انتصابی به نام میرزا علی محمد خان ملک در سده و تعیین ساختمانی که برای مریضخانه ساخته شده بود به عنوان بلدیه سال 1312 بروز اختلاف بین اعضای بلدیه و شهردار انتصابی تابستان 1312 تعیین حبیب اله وفایی از نوادگان رحیم خان سدهی به عنوان شهردار. سال 1315 تغییر نام بلدیه به شهرداری اسفند 1320 اتمام کار حبیب اله وفایی اواسط دهه 1320 استقرار شهرداری در ساختمان ویژه خود در محله فروشان(شهرداری ناحیه 2 فعلی) سال تغییر نام شهرداری سده به شهرداری خمینی شهر 1338 سال 1370 تاسیس دو ناحیه شهرداری یک و دو ناحیه دو همان ساختمان قدیمی و ناحیه یک در خیابان شریعتی جنوبی در ساختمان اجاره ای مقابل مجتمع الزهرا وافع بود. پیشتر شهرداری به سه بخش 1 و 2 و 3 تقسیم بندی شده بود. در آن دوره رو ی کاشی های اسامی کوچه ها اول بخش مربوطه و سپس نام کوچه می آمد. اواخر دهه 1370 بهره برداری از ساختمان مرکزی شهرداری در میدان قدس سال 1380ایجاد معاونت عمرانی آبان 1383 افزایش نواحی شهرداری از دو ناحیه به چهار ناحیه //// علاقه مندان به تاریخ شهرداری می توانند با مراجعه به سایت دانشنامه خمینی شهر در فضای اختصاص یافته به شهرداری اطلاعات لازم را کسب کنند. بیشتر ازhttp://daneshnam.ir / /////// https://eitaa.com/danehnameh