ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@yaminpour
وحید یامین پور
24852 عضو

کانال رسمی وحید یامین پور 🇮🇷
نویسنده و پژوهشگر
دکترای حقوق
مدرس دانشگاه