ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@Bartar_khowzeh
آثار برتر کتاب سال حوزه
38 عضو

این کانال، آثار برتر همایش کتاب سال حوزه را که هر سال برگزار می شود، معرفی می‌کند.
🔶ادمین:
@Ketabehowzeh

💻سایت:
Www.ketabehowzeh.ir

📡کانال اطلاع رسانی کتاب سال حوزه:
@Khowzeh

تلفن
02537255890
داخلی 603 تا 605